Orava bez hraníc

 
 
Publikácia Orava bez hraníc - Severovýchodná Orava.
Dostupnosť Skladom
€20    
Značka Oravské múzeum
Kategória Knihy o Orave
Krásy Oravy
Krásy Oravy
na jednom mieste
Originálne suveníry
Originálne suveníry
tričká, mince, knihy...
Garancia spokojnosti
Garancia spokojnosti
už od roku 2014
 

Publikácia Orava bez hraníc prezentuje dlhý komplexný vývoj územia, ktoré síce v minulosti historicky aj faktograficky patrilo k regiónu Orava a bolo súčasťou Slovenska, ale po roku 1919 sa na základe plebiscitu stalo súčasťou Poľska. Je to ďalšia z publikácii z edície oravského múzea a kategórie - knihy o Orave.

Najväčší rozmach v celkovom kontexte osídlenia oravského regiónu sa prejavil v období, keď sa Oravský hrad a k nemu prislúchajúce panstvo stalo súčasťou majetku významného rodu Thurzovcov. Práve v tomto období, v prvej polovici 16. storočia, vznikali i sídla, ktoré sa stali hlavnou témou tejto publikácie.

Podrobne popisuje dejiny a postupné osídľovanie týchto najstarších Oravských obcí, zároveň priloženými fotografiami listín a iných dokumentov potvrdzuje ich pôvod. Publikácia prináša i stručný pohľad na historickú súvislosť medzi obcami v rokoch 1848 až 1918 ponímajúc hospodárstvo s poľnohospodárstvom, administratívne a politické rozčlenenie, sociálne pomery, školský systém ale i remeslá a obchod či vysťahovalectvo a náboženský život. Tieto lokality, ktoré sa v najstaršej histórii vyvíjali na plnohodnotné dediny na území pôvodnej Oravskej stolice a panstva, boli historicky s Oravou späté až do prelomového roka 1919. V súčasnosti sú už neoddeliteľnou časťou Poľska, ale ich obyvatelia stále pociťujú ten dávny vzťah k rodným koreňom na slovenskom území a až do súčasnosti sa snažia udržiavať a rozvíjať tradície z minulosti, slovenskú reč a kultúru.

Severovýchodnú Oravu si v tej dobe pamätá najmä staršia generácia jej pôvodných obyvateľov, ktorí v kapitole Hospodárska a pastierska kultúra spomínajú na chov hospodárskych zvierat ale i na tradičné formy poľnohospodárstva a s ním spojené roľníctvo i pestovanie najdôležitejších plodín. Približujú prácu na poli počas žatvy a následné spracovanie obilia.

Publikácia je doplnená tradičnými ľudovými remeslami, typickými stavebnými pamiatkami, zvykmi a zvláštnosťami spojenými so slávením sviatkov počas ročných období, nechýbajú ani slávni rodáci s ich životopismi a zásluhami.

Základnú líniu monografie Orava bez hraníc tvoria časti:

• Mária Jagnešáková: Úvod

• Oľga Removčíková - Peter Tomáň: Príroda

• Michal Čajka: Najstaršie dejiny

• Iveta Floreková: História obcí do roku 1848

• Martin Chmelík: Dejiny obcí v rokoch 1848-1918

• Milica Majeriková-Molitoris: Severovýchodná Orava v rokoch 1918-1945

• Erika Kulášová: Hospodárstvo a pastierska kultúra

• Elena Beňušová: Výročné sviatky a zvyky

• Michal Čajka: Stavebné pamiatky

• Milica Majeriková-Molitoris: Slávni rodáci

Detaily o knihe:

Počet strán: 280
Väzba: pevná
Rozmer: 310 x 240 mm
Hmotnosť: 1250 g
Jazyk: slovenský
EAN: 9788089564125
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Oravské Múzeum P. O. Hviezdoslava v DK